Środki EU i szkolenia

„Środy z Funduszami dla…” – cykl spotkań informacyjnych nt. nowej perspektywy finansowej 2014-2020

Zapraszamy do udziału! Od października 2014 roku realizowany będzie cykl spotkań informacyjnych poświęcony nowemu okresowi programowania 2014-2020. Celem spotkań jest popularyzacja oraz przekazanie informacji konkretnym grupom beneficjentów w poszczególnych województwach oraz promocja działalności Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Działanie realizowane jest przez Sieć PIFE w całej Polsce.

Warsztaty rozwoju

Projekt obejmujący bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków unijnych, warsztaty treningu interpersonalne i indywidualne sesje coachingu, obejmujące wybrane zagadnienia dotyczące usprawniania komunikacji wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa jak budowanie i podtrzymywanie relacji z klientami, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych oraz inne wybrane przez samych uczestników.

Szczegóły dostępne na
www.warsztatyrozwoju.eu,
pod numerem telefonu 606 882 365.

Seminarium dotyczące zakładania działalności gospodarczej w Niemczech

Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa z Cottbus (IHK) oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w ramach wspólnego projektu WIKOB zapraszają lubuskich przedsiębiorców a także osoby planujące założyć działalność gospodarczą w Niemczech na seminarium, które odbędzie się 27 lutego 2014 r. w godz. 9.30 – 14.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24.

Bezpłatne szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Fundacja Przedsiębiorczość wraz z firmą Consultor Sp.z o.o., zapraszają do wzięcia udziału w projekcie Wykwalifikowany pracownik w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,

Szkolenie dla pracowników małych i średnich firm z BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy

Pierszeństwo mają osoby po 45 roku życia lub osoby prowadzące firmę o zwiększonej wypadkowości przy pracy. Szkolenie skierowane jest dla osób z województwa lubuskiego. Dodatkowe informacje o szkoleniu pod nr tel. 068 325 01 44

Bezpłatne szkolenie dotyczące kwalifikacji wstępnej i okresowej kierowców

Zajęcia prowadzi Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Szkolenie skierowane jest dla osób bezrobotnych z województwa lubuskiego. Dodatkowe informacje pod nr tel. 068 476 53 94

Szkolenie ze spawania metodą MAG 135

Bezpłatne szkolenie ze spawania metodą MAG 135 – elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych oraz poruszania się po rynku pracy i podstaw przedsiębiorczości. Szkolenie skierowane jest dla mieszkańców województwa lubuskiego: bezrobotnych, niepełnosprawnych, w trudnej sytuacji życiowej i osób po 45 roku życia, którzy chcą zdobyć zawód spawacza lub założyć własną działalność gospodarczą. Dodatkowe informacje pod nr tel. 68 328 46 20

Kompedium Wiedzy Finansowej

Szkolenie w zakresie finansów lub rachunkowości, pracowników banków oraz osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji finansowych.

W dniach 10-12.04.2013 r. w Zielonej Górze odbędzie się szkolenie w zakresie finansów przedsiębiorstw lub rachunkowości, kadry kierowniczej pionów niefinansowych, pracowników banków, wszystkich osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji finansowych.

Szkolenia dotyczące naboru wniosków dla mikroprzedsiębiorców

Jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa? Skorzystaj ze szkolenia – zwiększ swoje szanse na sukces.

Departament LRPO zaprasza mikroprzedsiębiorców do udziału w bezpłatnych szkoleniach, które dotyczyć będą głównych założeń naboru wniosków w ramach działania 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” z LRPO na lata 2007-2013 oraz praktycznych aspektów przygotowania dokumentacji konkursowej, w szczególności wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie - wykorzystanie narzędzi informatycznych MS Excel w sprzedaży i obsłudze klientów w turystyce

W dniach 11 - 12.04.2013 r. w Zielonej Górze odbędzie się szkolenie dotyczące wykorzystania narzędzi informatycznych w sprzedaży i obsłudze klientów w turystyce.

Szkolenie skierowane do osób, które będą wykorzystywać arkusz kalkulacyjny MS Excel, aby przyspieszyć i usprawnić codzienną pracę w obszarze sprzedaży i obsługi klientów w turystyce.

Grupą docelową są pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży turystycznej województwa lubuskiego, spełniających poniższe wymagania:

Strony

Subskrybuj Środki EU i szkolenia