TCM

Transgraniczne Centrum Marketingu (TCM) Euromiasta Gubin-Guben to polsko-niemieckie centrum promujące obszary aktywności gospodarczej obu miast, możliwości inwestycyjne oraz ich walory turystyczne. Ma ono także na celu udostępnienie aktualnych informacji gospodarczo-turystycznych mieszkańcom, turystom, przedsiębiorcom, a także potencjalnym inwestorom.

Partnerem projektu jest gubeńskie stowarzyszenie (MuT Guben e.V.) działające w dziedzinie promocji turystyki, które w ramach projektu rozszerzy swoją ofertę informacyjno – promocyjną o miasto Gubin.
Realizację projektu rozpoczęto w październiku 2011 a zakończono w grudniu 2014. Czas trwania projektu wynosił 39 miesięcy.

Postęp realizacji projektu:
Organizacja i przygotowanie administracyjno - logistyczne biura TCM Transgraniczne Centrum Marketingu. Sprawozdawczość, rozliczenie finansowe i merytoryczne projektu. Organizacja konferencji i giełd branżowych, w których wezmą udział lokalni przedsiębiorcy, samorządowcy, potencjalni inwestorzy oraz specjaliści z zakresu rozwoju gospodarczego. Udostępnienie mieszkańcom, turystom i przedsiębiorcom bezpłatnego Internetu bezprzewodowego poprzez hot - spot. Wydanie dwujęzycznego folderu informacyjnego o walorach gospodarczych Euromiasta, wydanie dwujęzycznego folderu informacyjnego o tematyce turystycznej, wydanie dwujęzycznego albumu fotograficznego o Euromieście, wydanie dwujęzycznej mapy gospodarczo - turystycznej, stworzenie dwujęzycznej strony internetowej, uzupełnienie tablic informacyjnych i stworzenie filmów multimedialnych o charakterze promocyjnym Euromiasta.
Produkty: 1 baza ofert inwestycyjnych i produktów / ofert turystycznych, 3 foldery promocyjne ( 5000 egzemplarzy ), 2 albumy fotograficzne ( 1000 egzemplarzy ), 1 portal informacyjno - promocyjny, 4 filmy promocyjne o tematyce turystycznej ( 2 ) i gospodarczej ( 2 ), mapy turystyczno - gospodarcze ( 3000 egzemplarzy ).

1. Utworzenie bazy ofert inwestycyjnych i produktów / ofert turystycznych.
2. Utworzenie portalu informacyjno - promocyjnego.
3. Wydanie dwóch albumów fotograficznych.
4. Wydanie trzech folderów promocyjnych.
5. Stworzenie filmów promocyjnych.
6. Wydanie mapy gospodarczo - turystycznej.
7. Liczba nadajników hot - spot.
8. Ilość konferencji ( giełd branżowych ).

Rezultaty projektu:
1. Liczba deklaracji politycznych i umów nt. długoterminowej współpracy podpisanych w ramach projektu / w efekcie działań projektowych.
2. Liczba koncepcji inwestycyjnych przygotowanych w trakcie realizacji projektu.
3. Liczba MŚP / organizacji biznesowych biorących udział w sieciach transgranicznych opartych na porozumieniach partnerskich.
4. Liczba promowanych przedsiębiorstw polskich i niemieckich.
5. Nowo utworzone biuro TCM.
6. Opracowana długoterminowa strategia promocji Euromiasta.

Wydarzenia dotyczące projektu:
- konferencje
- spotkania
- dyżury pracowników
- podpisane umowy partnerskie

Osoby zaangażowane w realizację projektu:

Michał Rozmysłowski - koordynator projektu
tel. 68 359 00 89

Anna Wróbel - naczelnik EU
tel. 68 455 81 07

Krzysztof Dziurdziewicz - inspektor pozyskiwania środków zewnętrznych
tel. 68 455 82 98

TCM Euromiasta Gubin-Guben zlokalizowane jest przy ul. Bolesława Chrobrego 6 w pobliżu przejścia granicznego. Dzięki takiej lokalizacji biuro TCM jest łatwo dostępne zarówno dla polskiej jak i niemieckiej strony.

Ponadto biuro TCM oferuje

  • informację turystyczną
  • bezpłatne porady prawne
  • usługi doradcze w zakresie rozwoju gospodarczego i promocji przedsiębiorczości
  • informację o dostępnych na rynku środkach EU dla przedsiębiorców
  • informację o kursach i szkoleniach
  • bazy danych podmiotów gospodarczych
  • oferty inwestycyjne

Nasze współrzędne GPS
51.951995,14.722181